Ubezpieczenia na życie

We współpracy z AXA TU na Życie SA stworzyliśmy możliwość przystąpienia do indywidualnego grupowego ubezpieczenia na życie. Do wyboru jest 5 wariantów różniących się zakresem, wysokością świadczeń oraz składką. Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób, które nie są ubezpieczone na życie jak i do osób posiadających już indywidualne ubezpieczenie chcących ubezpieczyć się na wyższe sumy bez konieczności płacenia wyższej składki.

Poznaj szczegóły oferty i porównaj je z warunkami twojej obecnej polisy.

AXA - Życie - MG Broker
AXA - Ogólne warunki ubezpieczenia
AXA - Optymalny wybór

PROMOCJA:
Każdy kto złoży deklarację przystąpienia do ubezpieczenia w okresie do 31.03.2013r. będzie zwolniony z opłaty składki za pierwszy miesiąc.

     logo     logo     logo      logo     logo     logo      logo     logo      logo      logo      logo      logo      logo      logo      logo