Porady


Aby ułatwić Ci odnalezienie potrzebnych informacji stworzyliśmy dla Ciebie bazę najczęściej zadawanych pytań.
- Czy warto wykupić ubezpieczenie turystyczne, ile faktycznie kosztuje leczenie za granicą?

- Po co kupować ubezpieczenie przecież, możemy leczyć się bezpłatnie na terenie krajów należących do Unii Europejskiej?

- Na jaki okres zawiera się umowę ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych?

- Czy można zmienić ubezpieczyciela OC samochodu przed upływem 12 miesięcy?

- Chcę zmienić obecnego ubezpieczyciela i wykupić OC samochodu w innym Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Kiedy najpóźniej muszę poinformować obecne TU, że nie przedłużam umowy?

- Zawarłem umowę OC samochodu z innym Towarzystwem Ubezpieczeniowym, ale nie wypowiedziałem mojej poprzedniej umowy OC. Czy poprzednia umowa sama się rozwiązuje?

- Czy muszę wypowiadać polisę z ubezpieczeniami dobrowolnymi takimi jak Auto Casco, NNW, Ochroną Prawną, Ubezpieczeniem Szyb?

- Chcę zmienić firmę ubezpieczeniową, jak mogę uzyskać zaświadczenie o przebiegu mojego ubezpieczenia?

- Kupiłem używane auto z ważną polisą OC. Ile mam czasu na decyzje czy kontynuuje ubezpieczenie poprzedniego właściciela?

- Co w sytuacji, gdy po zakupie używanego auta nie wypowiem umowy ubezpieczenia OC w ciągu 30 dni?

- Czy za datę wypowiedzenia umowy OC uważa się datę wysłania czy dostarczenia listu do Towarzystwa Ubezpieczeniowego?

- Sprzedaję swoje auto. Czy muszę przekazać polisę OC mojego samochodu nabywcy auta?

- Sprzedałem samochód z polisą OC. Czy muszę informować Towarzystwo Ubezpieczeniowe o sprzedaży pojazdu?

- Sprzedałem auto a miałem opłaconą składkę OC i AC samochodu na cały rok. Czy dostanę zwrot składki?

- Co zrobić aby otrzymać zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia jeśli sprzedałem auto z polisą OC i Auto Casco?

- Co mi grozi za brak ważnego ubezpieczenia OC samochodu?

- Co w sytuacji gdy w czasie kontroli policji na drodze okaże się, że zapomniałem dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia OC?

- Kupiłem ubezpieczenie OC i AC oraz dodatkowo ubezpieczenie szyb. Czy w przypadku szkody na szybie stracę zniżki w Auto Casco?

- Wkrótce wybieram się na urlop samochodem zagranicę. W jakich krajach jest wymagane posiadanie certyfikatu zielonej karty?

- Zostałem poszkodowany w wypadku samochodowym. Kierowca, który go spowodował nie chciał mi podać numeru polisy i gdzie jest ubezpieczony. Nie wiem czy ma wykupione ubezpieczenie OC. Jak to mogę sprawdzić?

- Jakie pojazdy są najczęściej kradzione w Polsce? Czy moje ubezpieczenie Auto Casco zrekompensuje mi ewentualną utratę pojazdu?
Czy warto wykupić ubezpieczenie turystyczne, ile faktycznie kosztuje leczenie za granicą?

Wysokość kosztów leczenia zależy od wielu czynników, ale do najważniejszych należą: rodzaj choroby lub urazu, którego doznał Ubezpieczony oraz kraju, w którym miało miejsce zdarzenie.

Kilka przykładów:
 • standardowa wizyta u lekarza internisty w krajach europejskich i krajach basenu Morza Śródziemnego to koszt 100 – 200€
 • wizyta u stomatologa to koszt 200 – 300€
 • dwudniowy pobyt w szpitalu w Niemczech to koszt 1000 – 2000€
 • dwudniowy pobyt w szpitalu w USA to koszt 4000 USD lub więcej
 • koszt transportu helikopterem ze stoku wynosi ok. 3000€ (w przypadku urazu narciarskiego na terenie Europy)
 • samolot sanitarny wynajęty na transport ubezpieczonego na przykład z Chorwacji do Polski to koszt ok. 11000 €
 • w razie utraty przytomności lub złamania kończyny, niezbędny jest transport medyczny. Koszt zależy od rodzaju transportu (karetka, helikopter czy ambulans lotniczy), dystansu oraz rodzaju pomocy udzielonej podczas transportu
 • koszty transportu powrotnego chorego do Polski zależą od cen paliwa kupowanego na lotniskach, z których zabierany jest pacjent, opłat lotniskowych itd. i nigdy nie są pokrywane przez NFZ:
  – z Wiednia do Warszawy ok. 20 tys. zł,
  – z Genewy czy Paryża – 40 tys. zł,
  – z Aten – 50 tys. zł,
  – z Tunisu – 57 tys. zł,
  – z Barcelony – 65 tys. zł,
  – z Porto – 85 tys. zł,
  – z Sharm El Sheik – aż 90 tys. zł.

Po co kupować ubezpieczenie przecież, możemy leczyć się bezpłatnie na terenie krajów należących do Unii Europejskiej?

Ubezpieczeni w NFZ mają prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii na takich samych zasadach, jak obywatele tych państw. W większości przypadków wiąże się to jednak z koniecznością poniesienia części kosztów udzielonych świadczeń medycznych. Opłaty takie nie są zwracane przez Fundusz.

Warunkiem skorzystania z pomocy jest posiadanie aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawanej przez NFZ na podstawie złożonego wniosku na okres trzech miesięcy.

W wielu zagranicznych miejscowościach wypoczynkowych lekarze przyjmują tylko prywatnie, w związku z tym nie honorują EKUZ. Za ich usługi trzeba zapłacić pełną cenę, której Fundusz nie zwróci. Pacjent w pełni ponosi koszty transportu sanitarnego do Polski. Również ratownictwo górskie w wielu krajach, m.in. w Austrii, we Francji, w Czechach oraz na Słowacji jest w pełni odpłatne. Należy także pamiętać, że leczenie skutków wypadków związanych z uprawianiem sportu, w tym narciarstwa, obciążone jest wyższymi opłatami, niż w innych przypadkach i nie wszystkie pokrywa powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

Na jaki okres zawiera się umowę ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych?

Umowa jest zawierana na 12 miesięcy. Wypowiedzenie takiej umowy wymaga formy pisemnej. Dokument wypowiedzenia należy dostarczyć najpóźniej dzień przed końcem obecnego ubezpieczenia. Jeśli tego nie zrobisz umowa przedłuży się na kolejne 12 miesięcy. Umowa OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na okres krótszy niż 12 miesięcy może zostać zawarta wyłącznie w przypadku spełnienia określonych prawem warunków np. pojazd historyczny.

Uwaga! Zmiana od 11.02.2012 r. W razie zawarcia umowy OC zakład ubezpieczeń jest zobowiązany potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Dodatkowo nie później niż 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wysłania ubezpieczającemu informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres. Informacja zawiera w min. określenie wysokości składki ubezpieczeniowej.

Czy można zmienić ubezpieczyciela OC samochodu przed upływem 12 miesięcy?

Uwaga! Zmiana od 11.02.2012 r. Jeśli jest to Twoja pierwszoroczna polisa w tym Zakładzie Ubezpieczeń to nie. Umowa jest zawierana na 12 miesięcy. W przypadku, gdy nie chcesz kontynuować umowy w obecnym Zakładzie Ubezpieczeń należy dostarczyć wypowiedzenie umowy na piśmie najpóźniej dzień przed końcem obecnego ubezpieczenia. Jeśli tego nie zrobisz umowa przedłuży się na kolejne 12 miesięcy.

Jeśli jest to umowa zawarta w trybie kontynuacji (2, 3, 4... rok umowy ubezpieczenia) to możesz ją wypowiedzieć w dowolnym momencie z obowiązkiem zapłaty za okres faktycznej ochrony ubezpieczeniowej.

Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany nie później niż 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta do wysłania ubezpieczającemu informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres. Informacja zawiera w min. określenie wysokości składki ubezpieczeniowej.

Jeśli umowa została zawarta przed 11.02.2012 r. to nie możesz rozwiązać umowy ubezpieczenia przed upływem 12 miesięcy. W przypadku, gdy nie chcesz kontynuować umowy w obecnym Zakładzie Ubezpieczeń należy dostarczyć wypowiedzenie umowy na piśmie najpóźniej dzień przed końcem obecnego ubezpieczenia. Jeśli tego nie zrobisz umowa przedłuży się na kolejne 12 miesięcy. Dotyczy to zarówno polisy pierwszorocznej jak i kontynuacji.

Chcę zmienić obecnego ubezpieczyciela i wykupić OC samochodu w innym Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Kiedy najpóźniej muszę poinformować obecne TU, że nie przedłużam umowy?

Uwaga! Zmiana od 11.02.2012 r. Wypowiedzenie umowy OC samochodu należy dostarczyć do obecnego zakładu ubezpieczeń najpóźniej na dzień przed upływem okresu trwania ochrony. Jeśli jednak Twoja obecna umowa ubezpieczenia OC się przedłużyła (kontynuacja) nie wypowiedziałeś jej a zawarłeś umowę z innym zakładem ubezpieczeń na ten sam okres to możesz ją wypowiedzieć pisemnie w dowolnym momencie. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia od 11.02.2012 r. liczy się data nadania przesyłki listowej w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego a nie data dostarczenia dokumentu. Możesz takie wypowiedzenie złożyć również u swojego agenta ubezpieczeniowego, jeśli występuje w imieniu Zakładu Ubezpieczeń, z którym masz umowę.

Dla umów zawartych przed 11.02.2012 r. wypowiedzenie umowy OC samochodu należy dostarczyć do obecnego zakładu ubezpieczeń najpóźniej na dzień przed upływem okresu trwania ochrony. Przykład: jeśli Twoje ubezpieczenia trwa do 31 maja to wypowiedzenie powinieneś dostarczyć najpóźniej 30 maja. Liczy się data dostarczenia dokumentu.

Zawarłem umowę OC samochodu z innym Towarzystwem Ubezpieczeniowym, ale nie wypowiedziałem mojej poprzedniej umowy OC. Czy poprzednia umowa sama się rozwiązuje?

Uwaga! Zmiana od 11.02.2012 r. Gdy Twoja obecna umowa ubezpieczenia OC się przedłużyła i jej nie wypowiedziałeś a zawarłeś umowę z innym zakładem ubezpieczeń na ten sam okres to możesz ją wypowiedzieć pisemnie w dowolnym momencie. Za okres, w którym miałeś podwójne ubezpieczenie OC Zakład Ubezpieczeń może żądać  zapłaty składki. Taka umowa sama się nie rozwiązuje.

Dla umów ubezpieczenie zawartych przed 11.02.2012 r. gdy nie wypowiedziałeś poprzedniej umowy OC minimum dzień przed upływem okresu trwania ochrony to taka polisa OC automatycznie przedłuża się na kolejny rok i będziesz miał niestety podwójne OC. Tylko w sytuacji, gdy nie opłaciłeś całej składki za poprzedni rok taka umowa nie przedłuża się automatycznie i nie musisz jej wypowiadać.

Czy muszę wypowiadać polisę z ubezpieczeniami dobrowolnymi takimi jak Auto Casco, NNW, Ochroną Prawną, Ubezpieczeniem Szyb?

Nie. Ponieważ są to ubezpieczenia dobrowolne to one nie przedłużają się na następny rok. Przedłuża się wyłącznie ubezpieczenie obowiązkowe OC, jeśli nie zostało wypowiedziane.

Chcę zmienić firmę ubezpieczeniową, jak mogę uzyskać zaświadczenie o przebiegu mojego ubezpieczenia?

Takie zaświadczenie możesz uzyskać od każdej firmy ubezpieczeniowej, w której miałeś umowę ubezpieczenia. Towarzystwo ma obowiązek wystawienia takiego zaświadczenia, jeśli zwrócisz się z taką prośbą. Należy podać swoje imię i nazwisko, adres, numer polisy, numer rejestracyjny pojazdu. Takie pismo doręczasz osobiście lub wysyłasz mailem, faxem lub pocztą. Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia OC za ostatnie 5 lat może również wystawić Ci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Wniosek o wystawienie zaświadczenia z UFG

Kupiłem używane auto z ważną polisą OC. Ile mam czasu na decyzje czy kontynuuje ubezpieczenie poprzedniego właściciela?

Uwaga! Zmiana od 11.02.2012 r. Po nabyciu auta możesz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC zbywcy w pojazdu w dowolnym momencie trwania tego ubezpieczenia. Jeśli zbywca poinformował zakład ubezpieczeń o sprzedaży auta umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta. W przypadku wypowiedzenia nabywcy umowa ubezpieczenia OC, ulega rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia.

Co w sytuacji, gdy po zakupie używanego auta nie wypowiem umowy ubezpieczenia OC w ciągu 30 dni?

Uwaga! Zmiana od 11.02.2012 r. Po nabyciu auta możesz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC zbywcy w pojazdu w dowolnym momencie trwania tego ubezpieczenia. Jeśli zbywca poinformował zakład ubezpieczeń o sprzedaży auta umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta. W przypadku wypowiedzenia nabywcy umowa ubezpieczenia OC, ulega rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. 

Czy za datę wypowiedzenia umowy OC uważa się datę wysłania czy dostarczenia listu do Towarzystwa Ubezpieczeniowego?

Uwaga! Zmiana od 11.02.2012 r. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia od 11.02.2012 r. liczy się data nadania przesyłki listowej w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Możesz również złożyć wypowiedzenie u agenta w imieniu lub na rzecz, którego agent ubezpieczeniowy działa. Wypowiedzenie działa wtedy z datą złożenia dokumentu agentowi.

Dla umów ubezpieczenia zawartych przed 11.02.2012 r. liczy się data dostarczenia listu do Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Sprzedaję swoje auto. Czy muszę przekazać polisę OC mojego samochodu nabywcy auta?

Uwaga! Zmiana od 11.02.2012 r. Posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, jest obowiązany do przekazania posiadaczowi, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia na piśmie Zakładu Ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu, o fakcie przeniesienia prawa własności tego pojazdu i o danych posiadacza, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu. Dane posiadacza obejmują minimum imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany lub w przypadku firm nazwę, siedzibę i numer REGON.

Dla umów zawartych przed 11.02.2012 r. zbywca pojazdu mechanicznego jest obowiązany do przekazania nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia zakładu ubezpieczeń, w terminie 30 dni od dnia zbycia pojazdu mechanicznego, o fakcie zbycia tego pojazdu i o danych osobowych nabywcy. Nabywca zadecyduje czy będzie kontynuował czy wypowie tą umowę w ciągu 30 dni.

Sprzedałem samochód z polisą OC. Czy muszę informować Towarzystwo Ubezpieczeniowe o sprzedaży pojazdu?

Uwaga! Zmiana od 11.02.2012 r. Posiadacz pojazdu mechanicznego, który sprzedał pojazd, jest zobowiązany do  powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń o sprzedaży pojazdu, oraz o danych nabywcy, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu w terminie 14 dni od jego sprzedaży. Dane nabywcy obejmują minimum imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany lub w przypadku firm nazwę, siedzibę i numer REGON.

Sprzedałem auto a miałem opłaconą składkę OC i AC samochodu na cały rok. Czy dostanę zwrot składki?

Jeśli nabywca samochodu wypowie umowę ubezpieczenia OC i zawrze ją na siebie otrzymasz zwrot składki za niewykorzystany okres zarówno z OC i AC. Jeśli natomiast będzie chciał kontynuować polisę OC to otrzymasz wyłącznie zwrot składki za AC i inne ubezpieczenia dobrowolne.

Dla umów zawartych od 11.02.2012 r. zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia lub w przypadku odstąpienia od umowy od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub od dnia powzięcia przez Zakład Ubezpieczeń wiadomości o rozwiązaniu umowy przed upływem okresu, na który została zawarta z innych przyczyn, niż wypowiedzenie lub odstąpienie.

Co zrobić aby otrzymać zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia jeśli sprzedałem auto z polisą OC i Auto Casco?

Jeśli nowonabywca nie będzie kontynuował Twojego OC należy zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń z informacją o sprzedaży auta i dyspozycją zwrotu składki ubezpieczeniowej oraz wskazać numer rachunku, na który ma być przelany zwrot składki. Zwrot za AC i inne ubezpieczenia dobrowolne otrzymasz od daty sprzedaży auta a zwrot OC od daty wypowiedzenia umowy przez nowonabywcę. 

Co mi grozi za brak ważnego ubezpieczenia OC samochodu?

Za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC grozi Ci kara nakładana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Od 1 stycznia 2012 r. kara ta wynosi dla pojazdów mechanicznych:
- samochodów osobowych 3000 zł,
- samochodów ciężarowych i autobusów 4500 zł,
- ciągników samochodowych 4500 zł,
- pozostałych pojazdów 500 zł.

Opłata karna za brak OC rolników od 2012 r. wynosi  150 zł. W przypadku braku OC budynków rolniczych 375 zł. Kara jest również uzależniona od okresu pozostawania bez ubezpieczenia. Wysokość kar w 2012 r. szczegółowo podana jest również na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Co w sytuacji gdy w czasie kontroli policji na drodze okaże się, że zapomniałem dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia OC?

W przypadku kontroli policja może nałożyć na Ciebie mandat karny w wysokości 50 zł za brak potwierdzenia zawarcia OC. Jeśli dodatkowo zapomniałeś zabrać ze sobą prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego to możesz liczyć się z mandatem do 250 zł. Po nowelizacji ustawy o Ruchu Drogowym Twój samochód już nie będzie odholowywany na parking strzeżony, jeśli zostawiłeś w domu potwierdzenie zawarcie ubezpieczenia OC.

Kupiłem ubezpieczenie OC i AC oraz dodatkowo ubezpieczenie szyb. Czy w przypadku szkody na szybie stracę zniżki w Auto Casco?

Jeśli będziesz likwidował szkodę z ubezpieczenia szyb to nie stracisz zniżek w Auto Casco. Jeśli jednak zdecydujesz się na naprawę szyby z ubezpieczenia AC to Twoje zniżki zostaną pomniejszone. Pamiętaj też, że obecny zakład ubezpieczeń może zgłosić tę szkodę do UFG, co może mieć potem wpływ na wysokość składki, jeśli będziesz zmieniał ubezpieczyciela.

Wkrótce wybieram się na urlop samochodem zagranicę. W jakich krajach jest wymagane posiadanie certyfikatu zielonej karty?

Zieloną kartę musisz zabrać ze sobą, jeśli wybierasz się na urlop do następujących krajów: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Iran, Izrael, Maroko, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Tunezja, Turcja, Ukraina.

Od 1-05-2004 r. wystarczy Ci tylko potwierdzenie zawarcia umowy OC w następujących krajach: Austria, Andora, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Węgry. Od 1-01-2012 r. również Serbia.

Zostałem poszkodowany w wypadku samochodowym. Kierowca, który go spowodował nie chciał mi podać numeru polisy i gdzie jest ubezpieczony. Nie wiem czy ma wykupione ubezpieczenie OC. Jak to mogę sprawdzić?

W przypadku, gdy jesteś poszkodowany w kolizji drogowej a sprawca nie chce okazać ubezpieczenia OC możesz sprawdzić jego ubezpieczenie na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Sprawdzenie jest bezpłatne i odbywa się online.

Jakie pojazdy są najczęściej kradzione w Polsce? Czy moje ubezpieczenie Auto Casco zrekompensuje mi ewentualną utratę pojazdu?

Ubezpieczenie Auto Casco zostało stworzone właśnie po to abyś po wypadku lub kradzieży pojazdu mógł otrzymać rekompensatę finansową. Możesz wtedy naprawić pojazd lub w przypadku kradzieży zakupić inny.  W Polsce według KG Policji w 2011 r. najczęściej kradzione były następujące modele pojazdów:

Volkswagen Passat
- Volkswagen Golf
- Fiat 126p
- Audi A6
- Audi A4
- Fiat Seicento
- Skoda Octavia
- Fiat Cinquecento
- Audi 80
- Toyota Yaris
- Fiat Panda
- Toyota Corolla
- Opel Vectra
- Peugeot 307
- Volkswagen Polo
- Seat Ibiza

     logo     logo     logo      logo     logo     logo      logo     logo      logo      logo      logo      logo      logo      logo      logo